Al uw arbeidsrechtelijke vraagstukken beantwoord

Wij verlenen zowel bijstand aan werkgevers, als aan werknemers. Uiteraard kunnen wij adviseren over het opstellen van arbeidscontracten en –reglementen, denk daarbij bijv. aan de juiste proeftijd, concurrentie- en relatiebedingen, internetprotocol, CAO-bepalingen of secundaire arbeidsvoorwaarden.

En wij kunnen juridische bijstand verlenen bij het oplossen van problemen tussen werknemer en werkgever tijdens het dienstverband. Wat mag er nu wel (of juist niet) van een werknemer verwacht worden in geval van arbeidsongeschiktheid, reïntegratie, disfunctioneren, verhuizing of overname van de onderneming?

Maar wat het meest voorkomt, is natuurlijk het bijstaan van partijen bij het einde van een arbeidsovereenkomst (ontslag). Daarbij gaat het dus om beëindiging met wederzijds goedvinden, afvloeiingsregelingen en –vergoedingen, aanvraag van ontslagvergunning bij het UWV Werkbedrijf, ontbinding van de arbeidsovereenkomst via de Kantonrechter (kantonrechtersformule en ontbindingsvergoedingen), loonvorderingen, enz.

Kortom, wij kunnen u op deskundige en praktische wijze van dienst zijn bij zowel het aangaan van de arbeidsovereenkomst als bij het einde daarvan; en natuurlijk ook bij alle tussentijdse verwikkelingen!

Comments are closed.