Uw bouwgeschillen worden opgelost

Ons kantoor treedt al vele jaren veelvuldig op voor (onder)aannemers in de bouw, waarbij veel geprocedeerd wordt. Mrs. Ingeborg van Leusden en Gert van Gorcom zijn lid van de VBR-A (Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten); zij hebben al vele bouwgeschillen tot een goed einde gebracht, zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk.

Wij procederen zowel bij de verschillende Rechtbanken in Nederland als bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw. Ook treden wij regelmatig op voor particulieren als er een geschil ontstaat met hun aannemer of architect.

Bij geschillen tussen opdrachtgever en aannemer, of (onder)aannemers onderling, gaat het vaak om de volgende punten (waarmee wij veel ervaring hebben):

  • opstellen, inhoud en uitleg van aanneemovereenkomsten (inclusief bestek e.d.)
  • gebreken in het uitgevoerde werk (oorzaak, aansprakelijkheid, herstel van bouwgebreken e.d.);
  • geschillen over (betaling van) meer- en minderwerk, stelposten en onvoorziene omstandigheden;
  • opzegging aanneemovereenkomsten/afrekeningsgeschillen bij einde werk;
  • bouwtijdoverschrijdingen en boetes;
  • algemene voorwaarden, waaronder UAV 2012, AVA 92, RVOI, DNR, enz.;

Daarnaast kunnen wij u natuurlijk van dienst zijn bij geschillen met de overheid, zoals geschillen rondom (bouw)vergunningen, planschade e.d. Bij problemen met betrekking tot onteigening of aanbesteding werken wij samen met gespecialiseerde deskundigen om u van dienst te zijn.

Kortom, u kunt bij ons terecht voor het oplossen van al uw bouwrechtelijke problemen.

Comments are closed.