Onroerend goed

Al jaren hebben wij een grote deskundigheid opgebouwd m.b.t. de vele (geschil)punten die met onroerend goed te maken hebben. Het gaat m.n. om de volgende gebieden:

  • koop- en verkoop van onroerend goed: koopcontracten opstellen en beoordelen, niet nakoming koopcontract, boete’s, gebreken die na aankoop of levering blijken, opties of voorkeursrechten, beslagen, hypotheken, enz.
  • huurrecht: aangaan en opstellen van huurovereenkomsten m.b.t. woonruimte of kantoor- en bedrijfsruimte, huurprijsaanpassingen, huurincasso, gebreken aan het gehuurde, indeplaatsstelling, ontbinding en ontruiming van het gehuurde.
  • burenrecht: geschillen over de erfgrens, overlast en hinder, bouwen bij of tegen het buurpand, schade door werkzaamheden aan buurpanden, mandelige muren/funderingen, erfdienstbaarheden (overpad e.d.), enz.
  • bouwvergunning: geschillen met uw buren of met de gemeente inzake het al dan niet mogen bouwen of verkrijgen van een vergunning.

Wij kunnen u dus adviseren inzake al het bovenstaande, waarover wij ook al veel-vuldig geprocedeerd hebben in de voorbije jaren. Ook inzake geschillen met een aannemer of architect, zijn wij u graag van dienst (zie bouwrecht).

Comments are closed.